تو را که دید

          متعجب شد

    گفت او هم یک آدم عادی است مثل همه
          هیچ چیز خاصی ندارد که این همه برایش شعر میگویی

خواستم به او بخندم

         اما دلم نیامد که او در جهلش بماند

پاسخش دادم

آیا نگاه تو به ستاره با نگاه یک ستاره شناس تفاوت ندارد ؟

آیا تفکر تو به درختان با یک باغبان یکی است ؟

آیا تو هم صدای قلب را مانند یک جراح قلب میشنوی ؟


                            آیا...............آیا.............آیا..........؟

  چگونه توقع داری چیزی را که من مبینم و احساس میکنم

             با چیزی که تو دیده ای یکی باشد ؟منبع : امید می نویسد |نگاه ِ هر کسی با دیگری فرق دارد
برچسب ها :